Seminaras „Palankaus klimato kūrimas klasėje“

Vasario 6 d. pedagogai dalyvavo seminare „Palankaus klimato kūrimas klasėje“, kurį vedė psichologė Asta Blandė. Buvo aptarta, ko ateina į mokyklą mokytojas, tėvai, mokinys, kokių siekų jie turi. Psichologė pabrėžė, jog mokinys ateina pirmiausiai bendrauti ir viskas byra, jei ra santykiai.

Kuriant palankų klimatą svarbu ir mokytojo savęs, ir bendruomenės narių pažinimas bei galimybių pažinti vieniems kitus sudarymas, susitarimai tiek su mokiniais, tiek su jų tėvais, užduočių ir atsakomybių pasiskirstymas, konkrečios, aiškios informacijos pateikimas.

Aptarti konfliktų sprendimo būdai. Pabrėžta, kaip svarbu nustatyti konfliktų priežastis, fiksuoti priimtus sprendimus.