Savanoriai ateitininkai

6c klasės mokiniai, jaunieji ateitininkai, Šv. Kazimiero parapijoje pakuoja kalėdaičius. Sesuo Jolanta bendraudama su jais aiškina šv. Kalėdų prasmę. Smagu, kad mūsų mokyklos mokiniai mokosi savanoriauti.

Mokytoja Nijolė Prieskienienė