„Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ gimnazijos pokyčio projektas

Projektas remiasi įtraukiojo ugdymo principais, padedančiais kiekvienam ugdytiniui patirti mokymosi džiaugsmą ir sėkmę ir būti savo mokyklos bei šalies kūrėju.

,,Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ pokyčio komanda, išanalizavusi įtraukiojo ugdymo situacijos tyrimo rezultatus, aptarusi labiausiai tobulintinas sritis su projekto konsultantu Tomu Kivaru, parengė gimnazijos pokyčio projektą „Sėkmė kiekvienam mokiniui!“. Šio projekto tikslas yra tobulinti ugdymo procesą siekiant sąmoningo ir aktyvaus kiekvieno vaiko įsitraukimo į jį. Šį tikslą padės įgyvendinti numatyti bendruomenės mokymai ir renginiai:

  1. Psichologo seminaras mokytojams apie tikėjimą kiekvieno vaiko galimybėmis;
  2. Seminaras mokytojams apie diferencijavimą ir individualizavimą taikant mokymąsi bendradarbiaujant;
  3. Seminaras 5-8 kl. mokinių tėvams apie bendradarbiavimą su mokykla įsitraukiant į vaiko ugdymą;
  4. Metodinė diena – akcijos ,,Kolega – kolegai“ refleksija;
  5. Trišalė ,,Apskritojo STALO“ diskusija.

 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Jolita Pekšienė