Pusryčiai su gimnazijos vadovu

Gimnazija dalyvauja pokyčio projekte „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“. Viena svarbiausių pokyčio įgyvendinimo veiklų yra įvardinta ugdymo įstaigos vadovo (–ų) ir tėvų bendravimas ir bendradarbiavimas. Ankstyvą vasario 11 dienos rytą prie pusryčių stalo atviro pokalbio susitiko I–IV klasių mokinių tėvai ir gimnazijos direktorė L. Šernienė bei pavaduotoja ugdymui L. Janulytė.

Pasak vadovės L. Šernienės, tėvams ši bendravimo forma yra patraukli ir taps tradicija, kuri vyks du kartus per metus 1–4, 5–8 ir I–IV klasėse. Susitikimo metu tėvai pasiūlė klasės vadovams organizuoti tėvų–vaikų susirinkimus ir išsakė norą aktyviau dalyvauti diskusijose, kalbant apie gimnaziją ir jos pokyčius.

Gimnazijos vadovė L. Šernienė tiki, kad toks bendravimo būdas yra naudingas ir duos gerų rezultatų: didės mokinių pasitikėjimas mokykla, gerės socialiniai santykiai, daugės empatijos.