Projektas „Kuriu pamokas ir savo ateitį“: lūkesčiai ir rezultatai

2018-2019 metais Alytaus šv. Benedikto gimnazija kartu su projekto partneriais Vilniaus Salininkų bei Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijomis įgyvendino projektą „Kuriu pamokas ir savo ateitį pats“.

Projekto metu mokytojai turėjo galimybę tobulinti įvairias kompetencijas net keturiuose mokymuose: „Kaip mokyti mokinius mokytis“, „Mąstymo žemėlapių naudojimas pamokoje“, „Pozityvios jaunimo raidos ir profesinio orientavimo skatinimo mokymai“ bei „Ugdomojo vadovavimo mokymai“. Įgytos žinios ir gebėjimai padėjo projekte dalyvavusiems mokiniams sėkmingai įgyvendinti projekto inovacijas: mokinių vedamas pamokas, integruotas karjeros konsultavimo ir pozityvios jaunimo raidos skatinimo pamokas bei su profesija supažindinančias išvykas į organizacijas.

Projekte dalyvavę Alytaus šv. Benedikto ir Salininkų gimnazijų mokytojai sukūrė dvi metodines priemones, padedančias įgyvendinti projekto metu išbandytas naujoves. Vienoje iš jų – „Mokinių pamokų vedimo organizavimo priemonėje“ – galima rasti trumpus mokinių vestų pamokų aprašymus su nuorodomis, komentarais, refleksijomis, kitoje – „Karjeros konsultavimo ir pozityvios jaunimo raidos skatinimo programos vedimo priemonėje“ – susistemintą informaciją apie ugdymą karjerai taikant įvairius metodus bei galimą pačios veiklos įgyvendinimo modelį.

Galime ne tik pasidžiaugti projekto suteiktomis galimybėmis mokiniams ir mokytojams augti ir tobulėti įvairiapusiškai, bet ir tuo, kad pagrindinis projekto tikslas – gerinti mokinių lietuvių kalbos pasiekimus – buvo pasiektas ir netgi pranoko lūkesčius – projekte dalyvavusių mokinių lietuvių kalbos PUPP rezultatai ženkliai pagerėjo. Ugdome mąstymą – auginame asmenybę.

Projekto koordinatorė Lina Butrimienė


Priedai:

MOKINIŲ VEDAMŲ PAMOKŲ METODINĖ PRIEMONĖ (PDF)

KARJEROS KONSULTAVIMO IR POZITYVIOS JAUNIMO RAIDOS SKATINIMO PROGRAMOS METODINĖ PRIEMONĖ (PDF)