Prasminga diena

Rugpjūčio 9 d. Alytaus šv. Benedikto gimnazijos aktų salėje vyko aštuonioliktosios abiturientų laidos atestatų įteikimo šventė.

Šventės vedėjai Arnas Pavilonis ir Gustas Kirkliauskas pakvietė renginį pradėti Lietuvos respublikos himnu.

Abiturientų pasveikinti ir kartu su jais pasidžiaugti atvyko garbingi svečiai: Vilkaviškio vyskupijos kancleris Linas Baltrušaitis, Alytaus miesto mero pavaduotoja Jurgita Šukevičienė, Alytaus miesto Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Rimvyda Ališauskienė, Lietuvos Respublikos Seimo nariai Julius Sabatauskas, Robertas Šarknickas ir Laurynas Kasčiūnas, Šv. Kazimiero parapijos klebonas Rytis Baltrušaitis, buvęs gimnazijos direktorius Vytautas Bigaila.

Direktorė Loreta Šernienė sakė, kad ši diena prasminga, nes 54 mūsų laivo keleiviai atplaukė į savo uostą. Įdėtas darbas davė atitinkamą atpildą. Direktorė palinkėjo prasmingo kelio įgyvendinant savo svajones.

Vilkaviškio vyskupijos kancleris Linas Baltrušaitis linkėjo laimės, neapsiriboti minimumu ir kad Dievas būtų gyvenimo palydovas.

Švento Kazimiero parapijos klebonas Rytis Baltrušaitis linkėjo būti vieni kitiems reikalingiems, švelniems, jausti buvimo ribas, bendrauti ir bendradarbiauti.

Abiturientams skirtus gimnazijos socialinių partnerių Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos vadovų padėkas perskaitė gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Janulytė.

Buvęs gimnazijos direktorius Vytautas Bigaila džiaugėsi gavęs kvietimą ir prabilo Justino Marcinkevičiaus eilėraščio ,,Ištikimybė“ eilutėmis ir linkėjo būti ištikimiems kraštui, šeimai, bet svarbiausia – patiems sau.

Abiturientus pasveikino Alytaus miesto mero pavaduotoja Jurgita Šukevičienė ir kartu su Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Rimvyda Ališauskiene įteikė padėkas šimtukus gavusiems mokiniams ir jų tėvams.

Didžiuojamės, kad tokiu visam pasauliui sunkiu metu mūsų gimnazijoje turime 17 šimtukų, kuriuos gavo 12 mokinių. IVb klasės mokinys Martynas Zubrickas yra trijų šimtukų savininkas: lietuvių kalbos ir literatūros (mokytoja metodininkė Roma Danisevičienė), biologijos (mokytoja metodininkė Aušra Zavistauskienė), ir tarptautinis anglų kalbos (mokytoja metodininkė Vilma Baranauskienė) egzaminai. Martynas gali didžiuotis ir Alytaus jaunųjų chemikų mokyklos diplomu bei Vilniaus Gedimino technikos universiteto pažymėjimu. Jam skirta ir gimnazijos direktorės padėka už gimnazijos vardo garsinimą.

IVb klasės mokinys Ugnius Lenkauskas pelnė du šimtukus: lietuvių kalbos ir literatūros (mokytoja metodininkė Roma Danisevičienė) bei anglų kalbos (mokytoja metodininkė Vilma Baranauskienė). Ugniui skirta ir direktorės padėka už labai gerą mokymąsi ir gimnazijos vardo garsinimą.

Du šimtukai papuošė ir IVb klasės mokinio Viliaus Kavaliausko atestatą. Puikiai įvertinti anglų kalbos (mokytoja metodininkė Vilma Baranauskienė) ir informacinių technologijų (mokytoja metodininkė Renata Janulienė) darbai. Viliui taip pat skirta direktorės padėka už labai gerą mokymąsi ir gimnazijos vardo garsinimą.

Du šimtukai ir IVa klasės mokinio Martyno Valatkos atestate. Puikiai įvertinti anglų kalbos (mokytoja metodininkė Vilma Baranauskienė) ir informacinių technologijų (mokytoja metodininkė Renata Janulienė) egzaminų darbai. Jis apdovanotas ir gimnazijos direktorės padėka už labai gerą mokymąsi ir Alytaus miesto vardo garsinimą. Martynas tikrai gali didžiuotis tuo, jog gimnaziją baigė su pagyrimu.

IVb klasės mokinės Mildos Sakavičiūtės šimtuku įvertintas lietuvių kalbos ir literatūros (mokytoja metodininkė Rita Krasnauskienė) rašinys.

Anglų kalbos (mokytoja metodininkė Vilma Baranauskienė) šimtukas papuošė Ramintos Liškauskaitės, IVa klasės mokinės, atestatą. Raminta gali didžiuotis baigusi gimnaziją su pagyrimu. Jai suteiktas Alytaus jaunųjų chemikų mokyklos diplomas bei gimnazijos direktorės padėka už labai gerą mokymąsi ir aktyvią visuomeninę veiklą.

IVb klasės mokinys Benediktas Ščiučka taip pat gali didžiuotis anglų kalbos egzamino šimtuku. Benedikto mokytoja Vilma Baranauskienė. Benediktui skirta direktorės padėka už gimnazijos vardo garsinimą.

IVb klasės mokinė Emilija Vaitkutė taip pat gavo anglų kalbos egzamino šimtuką. Mokytoja metodininkė Vilma Baranauskienė.

Tarptautinį anglų kalbos egzaminą puikiai išlaikė IVb klasės mokinė Gertrūda Abariūtė. Gertrūdos mokytoja – anglų kalbos mokytoja metodininkė Kristina Jankauskaitė. Gertrūdai įteiktas ir Alytaus jaunųjų chemikų mokyklos diplomas.

Kornelija Grišmanauskaitė, IVa klasės mokinė, tarptautinį anglų kalbos (mokytoja metodininkė Kristina Jankauskaitė) egzaminą išlaikė šimtukui. Jai skirta direktorės padėka už aktyvią visuomeninę veiklą.

Iveta Kavolynaitė, IVb klasės mokinė, taip pat gavo tarptautinio anglų kalbos egzamino šimtuką. Ivetos mokytoja – Kristina Jankauskaitė. Ivetai įteiktas ir verslumo įgūdžių pasas sertifikatas.

Laura Vrubliauskaitė, IVb klasės mokinė, pelnė tarptautinio anglų kalbos egzamino šimtuką. Jos mokytoja Vilma Baranauskienė. Laurai taip pat įteiktas ir verslumo įgūdžių pasas sertifikatas.

Gimnazijos direktorė įteikė atestatus ir padėkas kitiems abiturientams.

Sveikinimo žodžius tarė ir Lietuvos Respublikos Seimo nariai.

Tėvų atstovas Algirdas Vrubliauskas dėkojo vaikams, auklėtojoms ir sakė, kad vaikai visada bus laukiami ne tik namuose, bet ir tėvynėj, Alytuj.

Klasių vadovės Vilma Baranauskienė ir Jolanta Pacevičienė linkėjo siekti savo tikslų, būti kukliems, klausyti širdies.

Trijų šimtukų savininkas Martynas Zubrickas nuoširdžiai padėkojo mokytojams už perteiktas žinias ir gyvenimo pamokas: ,,Šiandien išeiname, bet pažadame sugrįžti, nors jau tik kaip svečiai, bet nuoširdžiai pasiilgę praeities ir žmonių, kurie supo mus dvylika metų“.

Po nuoširdžių abiturientų, jų tėvelių, auklėtojų žodžių, paskutinio šokio linkime visad išlikti tikrais žmonėmis.

Lietuvių kalbos mokytojos Roma Danisevičienė ir Rasmutė Baliukonienė