Popietė su Salomėja Nėrimi

2019 birželio 6 dienos saulėtą popietę Antano Jonyno muziejaus sodelyje mūsų gimnazijos tradicinių vertybių sambūrio „Spindulys“ (vadovė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja I. Leščinskienė) nariai savaip interpretavo Salomėjos Nėries gyvenimą ir kūrybą, pasiremdami Aldonos Ruseckaitės knyga „Padai pilni vinių“. Šią interpretaciją stebėjo ne tik garbingo amžiaus sulaukę senjorai, bet ir jaunimas, kuris buvo be galo susidomėjęs ne tik pasirodymu, bet ir pačios rašytojos nuomone apie minėtą poetę bei pasakojimu, kaip gimė idėja rašyti knygą. Šis susitikimas dar ilgai išliks atmintyje, kaip vienas įdomiausių renginių, įvykusių neįprastoje erdvėje.

Dainora Šimkūnaitė, Ic klasė