Paskaita

Lapkričio 30 dieną gimnazijoje svečiavosi Lietuvos Respublikos Seimo narys Stasys Šedbaras. Jis atkurtosios Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio proga abiturientams skaitė paskaitą apie Antaną Smetoną – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarą bei pirmąjį mūsų valstybės prezidentą.

Paskaitos pradžioje Seimo nario padėjėja Loreta Jastramskienė pristatė patį Šedbarą – jis yra daktaro disertaciją apgynęs teisininkas, kuris labai domisi Lietuvos istorija. Iš visų parlamentarų tik vienintelio Šedbaro kabinete ant sienų galima pamatyti visų Lietuvos valdovų bei vadovų– nuo Vytauto Didžiojo iki Dalios Grybauskaitės – paveikslus.

Stasys Šedbaras papasakojo apie pirmąsias Antano Smetonos gyvenimo dienas, sunkią vaikystę valstiečių šeimoje bei persikėlimą į Mintaują, kurioje okupantų priespauda buvo mažesnė. Iš Mintaujos gimnazijos jį pašalino dėl atsisakymo melstis rusiškai. Mokslus tęsė Sankt Peterburge, o sugrįžęs į nutautėjusią Lietuvą stengėsi atgaivinti kultūrą, redagavo laikraščius, dalyvavo renginiuose. Dėl savo darbų buvo išrinktas į Lietuvos Tarybą, kuri 1918 metų vasario 16 d. paskelbė Lietuvos Nepriklausomybės aktą. Vėliau jis tapo pirmuoju atkurtosios valstybės prezidentu.

Smetona buvo labai demokratiškas, talentingas. Jis mokėjo 7 kalbas, buvo rašytojas, vertėjas, filosofas. Tačiau, anot Sovietų okupacijos metu užaugusių S. Šedbaro bei L. Jastramsienės, jų vaikystėje okupantai nuolat siekė pažeminti pirmąjį Lietuvos prezidentą. Mokykloje pasakodavo, kad Smetona – nedemokratiškas fašistas. Vadinamieji „Peterburgo troliai“ internetiniuose tinklapiuose tą patį rašo ir šiomis dienomis. Tačiau tuometiniai lietuviai šia propaganda netikėjo – Šedbaro tėvai jam nuolat pasakodavo apie Smetonos laikų Lietuvą, ją aukštino.

Daug dėmesio skirta ir pirmojo prezidento žmonai Sofijai, kilusiai iš lietuviais save laikiusių bajorų Chodkauskų giminės. Su Smetona ją supažindino Jonas Jablonskis. Kartu su vyru ji taip pat dalyvavo kultūrinėje veikloje, o tėvų finansinė parama padėjo porai pragyventi.

Pristatymo pabaigoje Seimo narys detaliai atpasakojo Smetonos mirties istoriją: jo apsinuodijimą anglies monoksidu ir iki to lydėjusią atsitiktinumų grandinę. Kalbą Šedbaras pabaigė išreikšdamas džiaugsmą, kad klausytojai daugumą jo minėtų faktų apie Smetoną jau buvo girdėję – nebėra okupacinės valdžios, kuri bandytų žeminti pirmąjį prezidentą ir jo įtaką mūsų valstybės raidai.

Nojus Radzevičius, IV

Parašykite komentarą