Paminėta Gedulo ir vilties diena

Karštą birželio 12 dienos priešpietę mūsų gimnazijos aktų salėje vyko Gedulo ir vilties dienos paminėjimas bei susitikimas su 2018 metų „Misija Sibiras‘‘ dalyviu Domu Zenkevičiumi. Renginį pradėjo tradicinių vertybių puoselėtojų sambūrio „Spindulys‘‘ merginos (mokytoja metodininkė Irena Leščinskienė). Autorių, rašiusių apie tremtinius, ir pačių tremtinių atsiminimų žodžiais kalbėjusios merginos suvirpino žiūrovų širdis. Įtaigus svečio pasakojimas privertė susimąstyti ir apsvarstyti vykimo į Sibirą ieškoti tremtinių kapų galimybę.

Dainora Šimkūnaitė, Ic