„Noriu į mokyklą“

Spalio 29 d. jau trečią kartą visos Lietuvos pedagogai rinkosi į Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje vykusią konferenciją „NORIU Į MOKYKLĄ“, kurios tikslas – sutelkti mokyklų lyderius diskutuoti ir ieškoti būdų, kaip veiksmingai vertinti individualią pažangą, taikyti vertinimą kaip pagalbą mokantis.

Konferencijoje dalyvavo dvasinės teologijos licenciatas, kunigas Ričardas Doveika, Alytaus švento Kazimiero parapijos klebonas, kunigas Rytis Baltrušaitis, Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius, Švietimo ir mokslo ministerijos regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Venckienė ir vyresnioji specialistė Danutė Tarasevičienė, Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus vedėja Asta Morkūnienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė, nacionalinio projekto ,,Lyderių laikas 3“ savivaldybių koordinatorė Renata Pavlavičienė, Šiaulių universiteto profesorė Aušra Kazlauskienė, Kauno technologijos universiteto docentė Berita Simonaitienė, Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos direktorė Diana Čedavičienė, Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Giedrė Volungevičienė.

Renginį nuostabiu šokiu pradėjo Alytaus šokių studija „Alemana“ (vadovai Lilija, Kęstutis ir Ligitas Bernatavičiai), kurią lanko daug ir mūsų gimnazistų. Kompozicijoje ( režisierė mokytoja metodininkė Irena Leščinskienė) mokiniai teigė, jog nori eiti į mokyklą, nes joje pakeitė savo požiūrį į mokymąsi – padidėjo motyvacija, savigarba, savivertė, savarankiškumas, iniciatyvumas, pasitikėjimas savimi, gimnazijoje suteikiama pagalba padeda sėkmingai mokytis, tobulėti, bręsti kaip asmenybei.

Gimnazijos direktorė Loreta Šernienė džiaugėsi galėdama matyti tokį svečių, nepabūgusių darganos, būrį. Ji pabrėžė, kad didžiausia pridėtinė vertė mūsų mokiniuose, pasiūlė dalintis informacija, nes ,,tik dalindamiesi augam“, pristatė konferencijos partnerius: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją, projektą ,,Lyderių laikas“, Mokyklų tobulinimo centrą, Ugdymo plėtotės centrą.

Beveik visi kalbėjusieji pabrėžė, kad puiku, jog net ir suaugusieji nori sugrįžti į jau kitokią, kupiną inovacijų ir veržlumo, mokyklą, neprarandančią noro augti ir tobulėti. Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė teigė, kad tema ,,Noriu į mokyklą“ bus aktuali visais laikais, mokytojas turi tikėti savo darbu ir turėti ,,nors garstyčios grūdelį tikėjimo mokiniu“.

Po įžanginių žodžių nuskambėjo įkvepianti motyvacinė kunigo, klebono, dvasinės teologijos licenciato Ričardo Doveikos kalba. Kunigas pabrėžė, kad šiuolaikiniame grėsmių pilname pasaulyje būtina stiprinti krikščioniškų mokyklų svarbą, nes jos yra šaltinis brandžiai pasaulietinei visuomenei ugdyti. Tik išsilavinęs ir dvasingas žmogus turės ateitį. Išskyrė mokytojo profesiją iš kitų, nes, anot R. Doveikos, būti mokytoju- privilegijuotas pašaukimas. Siūlė nepamiršti pašaukimo ugnies, atrasti drąsos, atstatyti nutrauktas grandis intelektualinio žiedo, supūdyto Sibire. Mokytojas- tai želmuo. Anot kunigo, ,,jei nori išmokti tikėti Dievą, pirmiausiai išmok tikėti žmogumi, nes tik tada pasiekiama didžiausia LAISVĖ“, ,,kiekvienas mokytojas privalo turėti savo mokytoją“, o mokytojo tarnystės sėkmė- atrasti bendrakeleivių.

Susiskirstę į grupes, moderuojamas KTU docentės Beritos Simonaitienės, profesijos patarėjos Daivos Švedienės, Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos direktorės Dianos Čedavičienės, mokytojos metodininkės Irenos Leščinskienės, direktoriaus pavaduotojos ugdymui Giedrės Volungevičienės, mokytojos ekspertės Jolantos Pacevičienės, mokytojos metodininkės Redos Savulionienės, mokytojos Jolantos Tartenienės, mokytojų metodininkių Linos Andriukevičienės ir Audronės Balčiūnienės, vyresniosios mokytojos Aušros Stravinskienės, mokytojų metodininkų Algirdo Grabliausko ir Gintauto Semeškos, konferencijos dalyviai aptarė, ,,klaidų filosofiją“, kas motyvuoja vaikus mokytis, vertinimo privalumus ir trūkumus, tėvų, mokinių ir mokytojų lūkesčius, kas atsakingas už individualią pažangą ir kitus svarbius klausimus.

Grupėse virė diskusijos. Mokytojai, tėvai ir gimnazistai noriai reiškė mintis ir pasiūlymus, kuriuos vėliau originalia dėlionės forma pateikė kitiems konferencijos dalyviams. Grupės suformulavo neginčijamas tezes: ,,Mokomės visą gyvenimą“, ,,Duokim vieni kitiems laisvės“, ,,Mokytojas yra laivo kapitonas“, ,,Atsakomybė- tai pareiga, o pareiga- tai laisvė rinktis“, ,,Pažymiai padeda mokytis- vis tik jų reikia“, ,,Neužtenka parodyti- reikia nuvesti“, ,,Motyvuoto mokytojo- motyvuotas mokinys“.

Konferencijos pabaigoje kalbėjusi profesorė Aušra Kazlauskienė pabrėžė grįžtamojo ryšio, gebėjimo valdyti savo mokymąsi svarbą, nurodė sėkmių ir nesėkmių priežastis, priminė, kad vertinimas neturi būti ginklas, o metodai neturi būti kliūtis demonstruoti savo žinias.

Parašykite komentarą