Mokymasis bendraujant

Lapkričio 4 d. mūsų gimnazijoje lankėsi Miglė Šemetaitė, Londone gyvenanti ir dirbanti kūrybinių tekstų rašytoja. Savo apsilankymo metu Ic klasės anglų kalbos pamokoje pasidalijo mokymosi Jungtinėje Karalystėje patirtimi ir papasakojo savo profesinės sėkmės istoriją. Vizito metu taip pat pristatė strateginį stalo žaidimą „Catchup!“, kurio kūrime ji aktyviai dalyvavo.

Mokiniai turėjo galimybę iš arti pažinti ir sužinoti kūrybinių tekstų rašytojos profesijos ypatumus, iš pirmų lūpų išgirsti gyvenimo ir mokslo patirtį užsienio valstybėje bei užduoti jiems rūpimus klausimus.

Bendravimas kuria santykį, o su kitais kuriamas santykis leidžia pažinti save. Pažįstu save – pažįstu pasaulį.

I. Kronkaitienė ir G. Kalinauskienė