Minėjome Lietuvos žydų genocido dieną

Rugsėjo 23 dieną gimnazijos aktų salėje buvo minima Lietuvos žydų
genocido diena. Renginį pradėjo tradicinių vertybių puoselėtojų sambūrio
,,Spindulys“ nariai. Jie skaitė jautrias Moišės Kulbako, moderniosios žydų
literatūros klasiko, vieno didžiausių ir populiariausių Lietuvos žydų – litvakų –
poetų, kūrinio citatas. Smuiko melodija atitiko žydams sunkaus laikmečio nuotaiką
ir privertė klausytojus dar labiau įsigilinti į tariamų žodžių prasmę. Auditoriją su
žydų istorija Lietuvoje bei Alytuje supažindino Alytaus muziejininkas Vilmantas
Dunderis. Jis akcentavo žydų veiklą prisidedant prie savivaldos, ekonomikos
kėlimo ir netgi prie nepriklausomybės kovų miesto ir šalies mastu. Buvo įdomu
sužinoti, kad žmonių, liudijusių žydų istoriją tarpukariu, beveik nebeliko, tačiau
kai kurie pastatai, kuriuos Alytaus gyventojai mato kasdien, prieš šiek tiek daugiau
nei šimtą metų priklausė žydų bendruomenei.

Vygantė Jezukevičiūtė, III b