Mes Tavęs nepamiršom

Birželio 14 dieną minėjome 10-ąsias mūsų gimnazijos įkūrėjo kunigo Juozo Gražulio mirties metines. Jis buvo Lietuvos kariuomenės atsargos pulkininkas, Vilkaviškio vyskupijos katedros garbės kanauninkas. Jo dėka mes turime mieste katalikišką mokyklą. Kunigas Juozas Gražulis niekada nenurimdavo, jo veikla visada buvo plati kaip ir širdis.

Jis taip džiaugėsi šios mokyklos atidarymu ir dėkojo Dievui už ją, kaip dovaną. Per mokyklos atidarymą kunigas Juozas Gražulis sakė: „Katalikiška mokykla – tai Dievo dovana mūsų miestui, mūsų vyskupijai, mūsų Lietuvai. Ši mokykla prisilies prie paties gražiausio ir švenčiausio – mažo ir jauno žmogaus, o tas žmogus bus ateitimi visų: mūsų miesto, mūsų Lietuvos, mūsų Bažnyčios ateitimi.“

Mes taip pat džiaugiamės savo mokykla. Šiandien ji – Šv. Benedikto gimnazija. Be tavęs, Tėve Juozai, jos nebūtų buvę. Mūsų visa bendruomenė meldėsi Šv. Kazimiero bažnyčioje birželio 14 dieną už Tave, dėkodami už mūsų mokyklos įkūrimą, už bendravimą ir bendruomenę, už maldas ir palinkėjimą: „Tegul Dievo Dvasia būna šios mokyklos kiekvienos dienos pradžia ir pabaiga“. Tėve Juozai, mūsų gimnazijos atminty išliksi visada.

Tikybos mokytoja Roma Raškevičienė