Lietuvos žydai už geležinės uždangos

Sausio 29 dieną jaunieji gimnazijos ateitininkai dalyvavo renginyje, kuris buvo organizuotas Putinų gimnazijoje. Mokykla parsigabeno unikalią parodą iš Vilniaus Gaono žydų muziejaus, kurioje eksponuojama Lietuvos žydų istorija nuo 1940 iki 1987 metų. Renginyje dalyvavo Putinų gimnazijos šauliai ir mūsų ateitininkai. Putinų gimnazijos šeimininkai pristatė stendus, papasakojo apie žydų gyvenimą Lietuvoje atskirais istoriniais etapais, supažindino su jų kultūra, šeimos tradicijomis ir vertybėmis bei Holokausto laikotarpio praradimais ir ryškiomis asmenybėmis.

Mūsų mokiniai dirbo grupėmis, rinko apie žydus nusistovėjusius stereotipus ir argumentus, kurie paneigia juos. Puikiausiai atrinko žydiškus patiekalus bei žodžius, kurie yra kilę iš žydų kalbos ir tapo slengu.

Už puikius atsakymus mokiniai buvo apdovanoti prizais. Dėkojame gimnazijos istorijos mokytojai metodininkei Onutei Marčiulaitienei už paruoštą renginį – pamoką, kurioje kartu su Putinų gimnazijos šauliais mūsų ateitininkai praplėtė suvokimą apie žydų tautos istoriją, kultūrą, šeimos tradicijas ir vertybes.

Istorijos mokytoja metodininkė Nijolė Prieskienienė