Lietuvių kalbos savaitė

Mieli mokiniai ir mokytojai,

Šis metas visiems krikščionims yra labai svarbus. Šia nuostabia švente minime Kristaus
gimimą. Tai kupina rimties, vilties ir tikėjimo šventė. Kasmet susirinkdavome su savo šeimomis
ir artimaisiais švęsti šios ypatingos dienos, bet šįmet gali tekti minėti mūsų Išganytojo atėjimą tik
su artimiausiais sau žmonėmis. Bet tai nereiškia, kad reikia nusiminti. Visiems šis metas yra
sunkus, todėl palaikykime vieni kitus paskambindami, parašydami ir pasiteiraudami, kaip sekasi.
Mums reikia vieni kitų palaikymo ir padrąsinimo. Visi galime būti drauge maldomis, mintimis,
geru darbu ar geru žodžiu. Todėl pasimelskime už draugus, šeimos narius, pažįstamus ir visus
artimuosius, kurių negalime pamatyti.
Darykime gerus darbus: išklausykime namiškius, padėkime jiems nudirbti namų ruošos
darbus, paskambinkime draugams. Jeigu esate nutolę nuo artimiausių žmonių, šis metas tobulas
juos geriau pažinti, su jais pasikalbėti.
Labai laukiu Kalėdų, nes tai metas, kai visi susivienijame, jeigu ne buvimu drauge, tai
mintimis ir maldomis vieni už kitus.
Būkime geri vieni kitiems, juk visi esame žmonės.

Pagarbiai
Gabrielė Petkevičiūtė, 7b klasė