Kūrybinių ir tiriamųjų darbų maratonas tęsiasi

Spalio 15 d. II klasių gimnazistai pristatė tiriamuosius ir kūrybinius darbus.
Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Janulytė išreiškė viltį, jog šie darbai mokiniams
suteikė džiaugsmą, tyrinėjimo ir kūrybos malonumą, suteikė galimybę įgyti patirties.

IIa klasės mokinės Emilija Lukšytė ir Livija Maldonytė (vadovė mokytoja
metodininkė Roma Krančiukienė) pristatė tiriamąjį darbą ,,Senoviniai matavimo vienetai“.
Merginos teigė, jog buvo smalsu sužinoti, kokie matavimo vienetai buvo naudojami seniau.
Klausytojus supažindino su tūrio, svorio, ploto bei laiko matavimo vienetais, jų tobulėjimu.
Urtė Sakalauskaitė (IIa) ir Smiltė Miškinytė (IIb) (vadovė mokytoja metodininkė
Roma Krančiukienė) tyrinėjo gimnazijos mokinių vardus ,,Gimnazijos mokinių vardynas:
populiariausi vardai, vardų kilmė“. Merginos norėjo išsiaiškinti, ar Lietuvoje populiarūs vardai
dažni ir gimnazijoje. Pernai gimnazijoje mokėsi 799 mokiniai. Net aštuoniolika Matų, dvylika
Rokų, aštuoni Lukai, šešiolika Gabijų, penkiolika Ugnių, keturiolika Kamilių. Gimnazistės pateikė
2019 m. Lietuvoje populiariausių naujagimių vardų sąrašą. Pasikartojo keturi tie patys vardai:
Matas, Lukas, Gabija, Kamilė. Merginos supažindino su populiariausių vardų reikšmėmis.
Oskaras Bagdonas (IIb) (vadovas vyr. mokytojas Arūnas Vaitkevičius) pristatė
tiriamąjį darbą ,,Išradimai, pakeitę pasaulį“. Vaikinas teigė pasirinkęs tuos išradimus, kurie padarė
jam didžiausią įspūdį ir kurie, jo nuomone, patys reikšmingiausi žmonijai. Oskaras supažindino su
garo variklio, skraidančios mašinos, lemputės, antibiotikų sukūrimo istorijomis, išradėjais. Daug
dėmesio skyrė informacinių technologijų tobulėjimui, kompiuterio bei socialinių tinklų tobulinimui.
Teigė, jog labai svarbus saugumas kelyje, todėl ypač reikėtų tobulinti pusiau autonomiškus
automobilius.

Gabrieliaus Gavėno (IIb) ir Nojaus Nedzinsko (IIb) (vadovas vyr. mokytojas Arūnas
Vaitkevičius) darbas ,,Gimnazijos mobilioji programėlė“. Mokiniai siekė sukurti programėlę, kuri
galėtų suteikti informacijos apie gimnaziją ir būtų nemokama. Vaikinai sukūrė skiltis ,,Apie
gimnaziją“, „Tvarkaraštis“, „Gimnazijos alokacija“, „Parašykite mums“. Teigė, jog labai patiko
kurti programėlę, jos dizainą, praplėtė žinias, kaip kuriami programų pagrindai.

Brigita Rokaitė (IIc) (vadovė mokytoja Evelina Žukauskienė), atlikusi darbą
,,Žymiausi matematikai ir jų darbų reikšmė šiandieniniame gyvenime“, supažindino su žymiausiais
visų laikų matematikais. Išskyrė Pitagorą, Archimedą, Čarlzą Babidžą, Benoitą B. Mandelbrotą,
pabrėžė jų darbų svarbą žmonijai.

Aistė Trainavičiūtė, IIc klasės mokinė, (vadovė mokytoja Evelina Žukauskienė)
pristatė tiriamąjį matematikos darbą „Komandinis darbas matematikos pamokoje“. Mokinė pabrėžė,
jog teigiama, kad šiais laikais žmonės, ypač jauni, nebegeba dirbti komandose. Ji nutarė įsitikinti, ar
iš tiesų šiuolaikiniai mokiniai geba derinti savo veiksmus ir dirbti vienoje komandoje. Aistė
išsiaiškino, kad geriausia, kai komandą sudaro 5-9 nariai. Šis skaičius idealus tuo, kad visi nariai
yra naudingi ir svarbūs, puikiai prisideda prie bendro tikslo. Aišku, visada bus žmonių, kurie
nemėgsta dirbti grupėje. Mokinė aptarė savo pravestoje pamokoje taikytus abipusio mokymo ir
interviu metodus, pasiektus rezultatus. Pastebėjo, jog komandoms, kurioms trūko laiko, nesisekė
gerai dirbti kartu. Ji pastebėjo, jog didžioji dalis mokinių pozityviai reaguoja į komandinį darbą,
geba dirbti tarpusavyje, susiskirstyti darbais ir paaiškinti rezultatus. Bendradarbiavimas padėjo
mokiniams suprasti temas, kurias buvo praleidę ar prasčiau suprato.

Skaistė Trainavičiūtė, IIc klasės mokinė, (vadovė mokytoja Evelina Žukauskienė)
pristatė tiriamąjį matematikos darbą ,,Mintino skaičiavimo metodika matematikos pamokoje“.
Tyrimo tikslas – išanalizuoti mintino skaičiavimo metodus. Gimnazistė pabrėžė, jog mintinai
skaičiuodami vaikai natūraliai lavina kritinį mąstymą, yra labiau susikaupę ir koncentruoti,
ugdomas pasitikėjimas savimi, kritiškumas, gerėja atmintis. Skaistė supažindino su mintino
skaičiavimo metodais, tyrimo, kokie metodai yra naudingiausi mokiniams, rezultatais.

Bartnikas Danielius ir Pučkus Rokas (IIb) pristatė technologijų kūrybinį darbą
,,Medinių žaislų projektavimas“ (darbo vadovas technologijų mokytojas metodininkas V. Gudaitis).
Mokiniai pristatė darbo tikslą, hipotezę, paaiškino, kodėl pasirinko gaminti 1969 metų Ford
Mustang automobilio modelį iš medžio ir skyrė jį 3-6 metų vaikams.

Šeduikis Aušvydas, IIa klasės mokinys, pristatė labai įdomų tiriamąjį muzikos darbą
,,Muzikos ryšys su kitais menais“ (darbo vadovė muzikos mokytoja metodininkė L. Mockuvienė).
Mokinys įrodė, kad muzika labai reikalinga žmonėms visais amžiais ir kaip ji susijusi su mūsų
gyvenimu. Taip pat Aušvydas pabrėžė neatsiejamą muzikos ir kitų menų ryšį visais laikais, menų
kitimą ir laužomas griežtas taisykles moderniaisiais laikais, naujų muzikos žanrų atsiradimą, pateikė
apklausos apie bendraamžių klausomą, grojamą muziką rezultatus.

Martynas Marcinavičius, IIa klasės mokinys, pristatė muzikos darbą ,,Šiuolaikinė
muzika jauno žmogaus gyvenime“ (darbo vadovė muzikos mokytoja metodininkė L. Mockuvienė).
Martynas įtikino, kad muzika yra labai svarbi žmonėms, nes ji teikia linksmumo, žadina džiaugsmą,
verčia susimąstyti. Pateikė klasės apklausos rezultatus apie muzikos klausymą. Išvada – 76
procentai mokinių klauso muzikos kasdien ir tik 8 procentai neklauso.

Babrauskaitė Paula ir Savickaitė Aida (IIa) pristatė fizinio ugdymo, biologijos ir
technologijų darbą ,,Sveikos ir saikingos mitybos reikšmė sveikatai“ (darbo vadovas vyresnysis
fizinio ugdymo mokytojas Rytis Jakučionis). Mokinės pristatė darbo tikslus, uždavinius, temos
aktualumą ir hipotezę. Savo darbu įrodė sveikos mitybos reikšmę kiekvieno žmogaus gyvenimui ir
pateikė išvadą: ,, Sveikas maistas – sveikas tu“.

Mokytojos Rasmutė Baliukonienė ir Roma Danisevičienė