Kuriu pamokas: integruotos chemijos ir fizikos pamokos

Balandžio 25 d. ir 27 d. Ic kl. mokiniai Akvilė Svetnickaitė, Matas Valatka, Arnas Pavilonis ir Ib kl. mokiniai Eglė Turčinavičiūtė, Rokas Puzonas ir Arminas Jakimavičius bendraamžiams vedė integruotas chemijos ir fizikos pamokas Elektros srovė skysčiuose“ ir Elektrolizė“. Tai veikla, susijusi su Europos socialinio fondo agentūros (ESFA) finansuojamu projektu „Kuriu pamokas ir savo ateitį pats“. Mokiniai mokė bendraamžius tirti elektros srovę skysčiuose, nustatyti elektrolitus ir neelektrolitus, analizuoti elektrolizės, jonų rekombinacijos procesus, kartu pildė mąstymo žemėlapius. Šios pamokos puiki galimybė mokiniams „pasimatuoti“ mokytojo profesiją, ugdyti savarankiškumą ir kūrybiškumą.

Chemijos mokytoja Virginija Kerevičienė ir fizikos mokytoja Virginija Džervienė