Klaidinti, bet nepaklydę

Penktadienį, spalio 16 dienos povakare, mes, 7b ir 8d klasių mokiniai, važiavome į
mišką, kur dalyvavome edukacijoje ,,Paklaidinimas miške“. Po instruktažo, jau sutemus, išėjome
į mišką. Pasiekėme tam tikrą tašką, nuo kurio mus susikirstė į dvi grupes ir vieną grupę išsivedė.
Po kelių minučių mūsų klasės grupę pasikvietė vadovas ir mes išėjome ieškoti pasislėpusios
grupės. Suradę beveik visus besislepiančiųjų grupės narius, išėjome slėptis patys. Po to kūrėme
ugnį ir keliavome atgal. Kai grįžome, išgėrėme šiltos arbatos ir išvykome namo.
Buvo labai įdomu. Labai linksmai praleidome penktadienio vakarą. Tikrai važiuočiau
antrą kartą.

Gabrielė Petkevičiūtė, 7b