Ketvirtokų išvyka į Žuvinto biosferos rezervatą

Spalio 8 d. neformaliojo būrelio „Tyrinėjimai – raktas į pasaulio pažinimą“ mokiniai
keliavo į Žuvinto biosferos rezervatą. Kadangi buvo laisvų vietų, vykti pakvietėme visus norinčius
4a ir 4b klasių mokinius. Žuvinto biosferos rezervato lankytojų centre mokiniai susipažino su
įrengta ekspozicija – Žuvinto gamtos vertybėmis ir rezervato istorija, išgirdo įvairių paukščių balsus
ir netgi Buktos miške staugiantį vilką. Pamatę videofilmą, supratome, kokia unikali Žuvinto
gyvūnija ir augalija. Apžvelgdami Žuvinto ežero panoramą išvydome kormoranus, gulbes,
baltuosius garnius, būrius mus paliekančių pempių ir didingai virš ežero sklandantį jūrinį erelį.
Daug emocijų mokiniams sukėlė žaltys, išlindęs pasmalsauti, kas drumsčia jo ramybę.

Esame dėkingi Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos

skyriui už galimybę nemokamai aplankyti Žuvinto biosferos rezervatą.

Neformaliojo būrelio mokytoja Laima Nastaravičienė