Kaip galima suderinti lietuvių kalbą, matematiką ir istoriją?

Kaip galima suderinti lietuvių kalbą, matematiką ir istoriją? Atrodo, nerealu, tačiau IV klasės A2 grupės mokiniai kartu su lietuvių kalbos mokytoja metodininke Irena Leščinskiene, matematikos mokytoja eksperte Jolanta Pacevičiene ir istorijos mokytoju metodininku Aivaru Januliu įrodė, kad tai yra įmanoma. Mariaus Katiliškio romaną „Miškais ateina ruduo” nagrinėjo visais trimis aspektais: aptarė kūrinio turinį, analizavo keliamas problemas, siejo su istoriniu kontekstu ir netgi atliko statistines užduotis, kūrė matematikos uždavinius. „Tokių užduočių nesame darę, tad ruoštis pristatymams buvo įdomu ir naudinga,”- teigė mokiniai aptardami integruotai pamokai ruoštus pristatymus.

Paulina Smolskaitė, IVa klasė