Iš širdies į širdį…

 „Kalėdos – tai MES! Kiekvienąkart, kai tu savo gyvenimui bandai suteikti naują prasmę, yra Kalėdos. Kiekvienąkart, kai kas nors nusprendžia garbingai gyventi, yra Kalėdos. Kiekvienąkart, kai jūs pažvelgiate širdies akimis į kits kitą ir kai jūsų veidą nutvieskia šypsena, yra Kalėdos. Kiekvienąkart, kai du žmonės atleidžia vienas kitam, yra Kalėdos. Kiekvienąkart, kai stengiamės suprasti kitą žmogų, yra Kalėdos“ (Kun. Jonas Kauneckas).

IVb klasės bendruomenė sekmadienio popietę po šv. mišių Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje gimnazijos erdvėse jaukiai pasidalijo gerumu, nuoširdumu, meile ir šypsena kartu su Druskininkų miesto Švč. M. Marijos Škaplierinės parapijos klebonu Vaidu Vaišvila.