Integruotos technologijų pamokos

Lapkričio 26 d. Ia klasės mergaitės integruotų technologijų pamokų metu lankėsi UAB ,,Dzūkijos vandenys“. Susipažinome su viena iš bendrovės veiklų – geriamojo vandens išgavimu, paruošimu ir teikimu. Apie šią veiklą pasakojo bendrovės vandentiekio cecho viršininkas Kęstutis Aliulis. Mes turėjome galimybę sužinoti, iš kur Alytaus miesto gyventojai gauna šaltą geriamąjį vandenį, iš kokių gelmių jis išgaunamas, kaip paruošiamas vartojimui ir kaip užtikrinama, kad būtų tinkamos kokybės ir tiekiamas nenutrūkstamai. K. Aliulis taip pat papasakojo, kokių specialybių ir išsilavinimo darbuotojai reikalingi vandentvarkos įmonėse, bei apibūdino tokių įmonių darbo specifiką.

Integruotos technologijų pamokos leidžia geriau susipažinti su Lietuvoje veikiančiomis ūkio šakomis.

Emilija Lukšytė, Ia