Topolių 19A
Alytus, LT-63331

Sveikiname!

Parodijų šou "Copy&Paste" nugalėtojai

Parodijų šou "Copy&Paste" laimėtoja - mūsų gimnazijos komanda!!!

Pamokų laikas

Pamokų laikas, pamokų tvarkaraščiai, konsultacijų tvarkaraščiai

ABITURIENTAMS

Egzaminų tvarkaraščiai, priėmimas į visas studijų pakopas, studijų finansavimas ...

TĖVAMS

Čia rasite Jums svarbiausią informaciją.

TAMO DIENYNAS

Populiariausias dienynas Lietuvoje

Naujienos

Tebūna su Jumis ir vandenys, ir žemė...

Ir vėl rytas... Ankstyvas... 53 gimnazijos mokiniams aidi paskutinis skambutis... Skambės nuo šiol ir kvies į klases kitus. Ir džiugu, ir graudoka...

Žaidynių „Magis" apžvalga

Birželio 18 dieną į gimnaziją sugužėjo Kauno ir Vilniaus jėzuitų, Kauno ,,Vyturio“ ir Alytaus šv. Benedikto gimnazijų jaunieji sportininkai į sporto žaidynes „Magis“.

Mažiausiųjų dainorėlių ir šokėjėlių koncertas

Kiekvieną pavasarį pačiu gražiausiu metu Šv. Benedikto gimnazijoje nuskamba nuaidi mažiausiųjų dainorėlių ir šokėjėlių koncertas.

Mokinių ir jų tėvų dėmesiui!

Šią vasarą mokyklinių uniformų mugė vyks tokiu laiku: birželio mėn. 27 d. 9.00 – 13.00 val., birželio mėn. 28 d. 9.00 – 13.00 val., rugpjūčio mėn. 20 d. 9.00 – 13.00 val., rugpjūčio mėn. 21 d. 9.00 – 13.00 val.

Plačiau
|
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vertinimas 4.25 (6 Balsai(-ų))

Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė“ šiemet startavo jau tryliktą kartą ir kvietė daugiau nei į 300 nemokamų mokslo renginių, kuriuose aktyviai dalyvavo MŪSŲ gimnazija, tapusi festivalio partnere. Rugsėjo 9 dieną 7b kl. ir IIg kl. mokiniai, lydimi mokytojų Virginijos Džervienės, Virginijos Kerevičienės ir Erikos Makauskienės, lankėsi festivalio renginiuose Kaune. Mokiniai aplankė KTU „Santakos“ slėnį, kuriame sužinojo apie KTU mokslininkų darbus: išradimus, atliekamus tyrimus.

|
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vertinimas 4.50 (10 Balsai(-ų))

Penktadienis, rugsėjo 9 d. (Vilnius). Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė apdovanojo praėjusių mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių nugalėtojus ir paskelbė naujųjų žaidynių pradžią.

„Didžiausias sporto renginys šalyje suvienija visą Lietuvą. Daugiau nei du šimtai tūkstančių žaidynių dalyvių tik įrodo, kad sportas būtinas kiekvieno vaiko gyvenime. Tos savybės, kurias išsiugdysite sportuodami - jūsų ryžtas, atkaklumas - tikrai pravers ir ateityje, toliau siekiant užsibrėžtų tikslų“, – sakė šalies vadovė.

|
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vertinimas 4.25 (6 Balsai(-ų))

„Didelės laimės jums. Nepradinkite plačiuose Europos vieškeliuose ir Amerikos dangoraižiuose. Žinokite, kad esate reikalingi savo kraštui“, - sveikindamas Alytaus šv. Benedikto gimnazijos keturioliktos laidos abiturientus per brandos atestatų įteikimo ceremoniją linkėjo gimnazijos direktorius Vytautas Bigaila.

|
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vertinimas 3.88 (8 Balsai(-ų))

Kei­čia­si lai­kai, mai­no­si pa­pro­čiai: be­veik 250 me­tų pra­ėjo nuo ta­da, kai į dan­gų pa­ki­lo pir­ma­sis karš­to oro ba­lio­nas, ir jį, ži­no­ma, pi­lo­ta­vo vy­rai, o 2016-ųjų lie­pą į Birš­to­no pa­dan­gę ki­lo 41 karš­to oro ba­lio­no pi­lo­tė mo­te­ris iš 19 pa­sau­lio ša­lių.

Už ga­li­my­bę at­si­skir­ti nuo vy­rų ir įro­dy­ti sa­vo spor­ti­nį meist­riš­ku­mą pa­sau­lio karš­to oro ba­lio­nų pa­sau­lio čem­pio­na­te jos dė­kin­gos lie­tu­viui orei­viui Gin­ta­rui Šurkui, ku­rio idė­ją reng­ti pa­sau­lio ir že­my­nų mo­te­rų oro ba­lio­nų čem­pio­na­tus prieš še­še­rius me­tus sun­kiai, bet pa­lai­mi­no Tarp­tau­ti­nės ae­ro­nau­ti­kos fe­de­ra­ci­ja (FAI).

|
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vertinimas 3.88 (4 Balsai(-ų))

Alytaus miesto teatre pasveikinti abiturientai valstybinių brandos egzaminų gavę aukščiausius – šimto balų įvertinimu.

  „Džiugu, kad toks gausus būrys pasiekė tokį gražų tikslą, ir aš tikiu, kad tai padės jums gyvenime. Jis įdomus, bet nelengvas. Niekas jūsų nelauks išskėstomis rankomis, viską teks pasiekti patiems. Ir tai, ką jūs pasiekėte dabar, jums padės. Noriu palinkėti, kad jūs kaip ir iki šiol rodėte savo charakterį besimokydami, taip lygiai ir gyvenime tikslų siektumėte ryžtingai, nesiblaškytumėte", - sveikindamas abiturientus sakė Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius. Miesto vadovas padėkojo pedagogams už abiturientams suteiktas žinias ir  tėveliams už jų rūpestį  žinių siekiančiais vaikais.

|
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vertinimas 3.20 (5 Balsai(-ų))

Liepos 1-3 d. mūsų gimnazijoje vyko mažoji Moksleivių Ateitininkų vasaros akademija. Akademijos tema - ,,Gyvenk kuo tiki". Į akademiją atvyko moksleiviai iš Kauno, Vilniaus, Kėdainių ir Alytaus. Akademijos metu moksleiviai dalyvavo paskaitose, šv. Mišiose, leido laiką prie Dailidės ežerėlio, susipažino su Alytaus miestu, mokėsi ir žaidė frisbį su frisbio komanda " Žalieji velniai", žiūrėjo futbolo rungtynes.

|
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vertinimas 5.00 (2 Balsai(-ų))

Nuo birželio 13 dienos iki birželio 17 d. Šv. Benedikto gimnazijoje vyko Alytaus miesto mokinių dienos stovykla „Chemijos olimpas“, finansuojama Alytaus miesto savivaldybės lėšomis. Joje dalyvavo Alytaus miesto pagrindinių bendrojo lavinimo mokyklų ir šv. Benedikto gimnazijos mokiniai. Stovykla buvo skirta mokinių kryptingam ir turiningam užimtumui, mokomajai ir pažintinei veiklai, karjeros ir ekologiniam sąmoningumui ugdyti. Stovyklos metu mokiniai pagilino chemijos teorines žinias, eksperimentinio tiriamojo darbo įgūdžius, atlikdami tiriamuosius darbus gimnazijos laboratorijoje, Alytaus jaunųjų chemikų mokykloje.

|
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vertinimas 5.00 (4 Balsai(-ų))

Viso projekto „Aš už Lietuvą“ komandos vardu noriu padėkoti, kad dovanojote gerą darbą Lietuvai kartu su mūsų projektu. Žinome, kad jūs jau kiekvieną dieną užsiimate gėrio vykdymu ir tai nebuvo Jums nauja, bet kartais nepakankamai sulaukiame padėkos žodžių už nuveiktus darbus. Tad, ačiū dar kartą, kad prisidedate prie šviesesnio rytojaus kūrimo.

 Ugnė Jakubauskaitė, projekto vadovė

|
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vertinimas 4.88 (4 Balsai(-ų))

Tradiciškai pirmosios Alytaus miesto šventinės dienos rytą į Alytaus miesto savivaldybę sugužėjo mokiniai – čia apdovanoti dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių laimėtojai ir juos parengę mokytojai.

|
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vertinimas 5.00 (4 Balsai(-ų))

Mes, Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 5b klasės mokiniai, nuo 2015 m. gruodžio 1 d. dalyvaujame respublikinėje šviečiamojoje gyvulininkystės programoje ,,Augink, rūpinkis, mylėk". Šią programą įgyvendina Žemės ūkio ministerija kartu su Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centru. Programos tikslas – skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste. Įgyvendinant programą susipažinome su Lietuvoje paplitusiomis tradicinėmis gyvulininkystės šakomis: pienine ir mėsine galvijininkyste, kiaulininkyste, paukštininkyste, arklininkyste, avininkyste, ožkininkyste, kailine žvėrininkyste, triušininkyste ir bitininkyste, jų produktais, taip pat su  šiuolaikinėmis gyvulių auginimo technologijomis, gyvulinės produkcijos perdirbimu ir gyvulininkystės specialistų darbu.