Topolių 19a
Alytus, LT-63331

Finansinių ataskaitų rinkinys

|
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vertinimas 0.00 (0 Balsai(-ų))

2017 m. III ketvirčio aiškinamasis raštas

2017 m. III ketvirčio VSAFAS Veiklos rezultatų ataskaita

2017 m. III ketvirčio VSAFAS Finansinės būklės ataskaita

2017 m. III ketvirčio 6-ojo VSAFAS "Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas" 4 priedas

2017 m. III ketvirčio 8-ojo VSAFAS "Atsargos" 1 priedas

2017 m. III ketvirčio 12-ojo VSAFAS "Ilgalaikis materialusis turtas" 1 priedas

2017 m. III ketvirčio 13-ojo VSAFAS "Nematerialusis turtas" 1 priedas

2017 m. III ketvirčio 20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" 4 priedas

 

2017 m. II ketvirčio VSAFAS Veiklos rezultatų ataskaita

2017 m. II ketvirčio VSAFAS Finansinės būklės ataskaita

2017 m. II ketvirčio 20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" 4 priedas

 

2017 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas

2017 m. I ketvirčio VSAFAS Veiklos rezultatų ataskaita

2017 m. I ketvirčio VSAFAS Finansinės būklės ataskaita

2017 m. I ketvirčio 6-ojo VSAFAS "Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas" 4 priedas

2017 m. I ketvirčio 8-ojo VSAFAS "Atsargos" 1 priedas

2017 m. I ketvirčio 12-ojo VSAFAS "Ilgalaikis materialusis turtas" 1 priedas

2017 m. I ketvirčio 13-ojo VSAFAS "Nematerialusis turtas" 1 priedas

2017 m. I ketvirčio 20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" 4 priedas

 

2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys (metinė) 

Aiškinamasis raštas

 

2016 m. III ketvirčio aiškinamasis raštas

2016 m. III ketvirčio VSAFAS Veiklos rezultatų ataskaita

2016 m. III ketvirčio VSAFAS Finansinės būklės ataskaita

2016 m. III ketvirčio 6-ojo VSAFAS "Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas" 4 priedas

2016 m. III ketvirčio 8-ojo VSAFAS "Atsargos" 1 priedas

2016 m. III ketvirčio 12-ojo VSAFAS "Ilgalaikis materialusis turtas" 1 priedas

2016 m. III ketvirčio 13-ojo VSAFAS "Nematerialusis turtas" 1 priedas

2016 m. III ketvirčio 20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" 4 priedas

 

2016 m. II ketvirčio aiškinamasis raštas

2016 m. II ketvirčio VSAFAS Veiklos rezultatų ataskaita

2016 m. II ketvirčio VSAFAS Finansinės būklės ataskaita

2016 m. II ketvirčio 6-ojo VSAFAS "Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas" 4 priedas

2016 m. II ketvirčio 8-ojo VSAFAS "Atsargos" 1 priedas

2016 m. II ketvirčio 12-ojo VSAFAS "Ilgalaikis materialusis turtas" 1 priedas

2016 m. II ketvirčio 13-ojo VSAFAS "Nematerialusis turtas" 1 priedas

2016 m. II ketvirčio 20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" 4 priedas

 

2016 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas

2016 m. I ketvirčio VSAFAS Veiklos rezultatų ataskaita

2016 m. I ketvirčio VSAFAS Finansinės būklės ataskaita

2016 m. I ketvirčio 6-ojo VSAFAS "Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas" 4 priedas

2016 m. I ketvirčio 8-ojo VSAFAS "Atsargos" 1 priedas

2016 m. I ketvirčio 12-ojo VSAFAS "Ilgalaikis materialusis turtas" 1 priedas

2016 m. I ketvirčio 13-ojo VSAFAS "Nematerialusis turtas" 1 priedas

2016 m. I ketvirčio 20-ojo VSAFAS "Finansavimo sumos" 4 priedas

 

2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys (metinė)

 

2015 m. III ketvirčio aiškinamasis raštas

2015 m. III ketvirčio VSAFAS Veiklos rezultatų ataskaita

2015 m. III ketvirčio VSAFAS Finansinės būklės ataskaita

2015 m. III ketvirčio VSAFAS priedai

 

2015 m. II ketvirčio aiškinamasis raštas

2015 m. II ketvirčio VSAFAS Veiklos rezultatų ataskaita

2015 m. II ketvirčio VSAFAS Finansinės būklės ataskaita

2015 m. II ketvirčio VSAFAS priedai

 

2015 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas

2015 m. I ketvirčio VSAFAS Veiklos rezultatų ataskaita

2015 m. I ketvirčio VSAFAS Finansinės būklės ataskaita

2015 m. I ketvirčio VSAFAS priedai

 

2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys (metinė)