Topolių g. 19A
LT-63331 Alytus

Su Verbų procesija įžengėme į Didžiąją savaitę

|
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vertinimas 4.06 (8 Balsai(-ų))

Ankstų sekmadienio rytą Šv. Benedikto gimnazijos bendruomenė su Verbų šakelėmis rankose skubėjo į gimnaziją, kad galėtų dalyvauti tradicinėje Verbų procesijoje į Šv. Kazimiero bažnyčią, kur buvo aukojamos šv. Mišios. Verbas pašventino ir procesijai vadovavo gimnazijos kapelionas kunigas Rimantas Simanavičius. Jam talkino Šv. Kazimiero bažnyčios klebonas Darius Vasiliauskas ir Alytaus įgulos kapelionato kapelionas – mjr. teol. lic. Saulius Kasmauskas.

Grojant Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono kariniam orkestrui, melsdamiesi, giedodami giesmes ir garbindami Viešpatį dalyvavimu procesijoje su verbų šakelėmis rankose įžengėme į bažnyčią.

Išskirtinė Verbų sekmadienio liturgija kiekvienąkart dovanoja kažką nauja. Šv. Mišių pradžioje buvo paskelbta evangelija, nukėlusi mus visus į Jeruzalę. Kunigai pasikeisdami perskaitė Kristaus kančios istoriją, užrašytą evangelisto Luko. Kunigas homilijoje kvietė susitelkti į evangelijos įvykius ir juos išgyventi savo širdyse.

Šv. Mišios baigėsi palaiminimu. Klebonas Darius Vasiliauskas kvietė visus „Žengti džiaugsmingai - iškėlus verbas!” ir supažindino su Didžiojo Tridienio įvykių laiku.