Topolių g. 19A
LT-63331 Alytus

Mūsų nepriklausomybė

|
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vertinimas 5.00 (2 Balsai(-ų))

„Gimęs žmogus ne kažin kur toli tenueina. Iš gimtinės išėjęs, į gimtinę sugrįžta. Aš manau, kad taip visada. Nes - kas yra Mano ir Tavo Lietuva?“ – taip renginį, skirtą Kovo 11-ajai, po Lietuvos himno ir įtaigaus direktorės Loretos Šernienės žodžio pradėjo gimnazistai.

1990 m. kovo 11-oji – tai diena, kai buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybė. Nėra abejonių, kad ši diena didinga ir svarbi, nes Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Aktas visiems lietuviams suteikė žodžio teisę, galimybę būti laisviems ir pripažintiems.

Renginio metu buvo pagerbtas Nepriklausomybės atkūrimas, prisimintas skausmas ir netektys kovų už laisvę metu, Lietuvos kelias nuo 1918 ir 1940 metų, skaudžiausi skirtingų okupacijų metai ir dešimtmečiai. Pasitelkiant vaizdus, buvo parodyti svarbūs istoriniai Lietuvos įvykiai. Eilėraščiai, šokiai ir dainos, atliekamos ne tik mokinių, bet ir mokytojų, skambėjo Lietuvos garbei, mūsų brangiai šaliai.

Renginio pabaigoje kalbėjęs Alytaus įgulos kapelionas Saulius Kasmauskas dar kartą išskyrė vertybes, įvardytas renginyje, ir pasidalijo mintimis, kokią reikšmę lietuviams turi tikėjimas ir meilė ne tik artimui, bet ir mūsų mylimai Lietuvai.

Visiems renginio dalyviams ir organizatoriams nuoširdžiai padėkojo gimnazijos kapelionas kunigas Rimantas Simanavičius.

Taigi, sveikiname visus su švente. Didžiuokimės, kad esame lietuviai, ir niekam neleiskime iš mūsų atimti to, ką mums suteikė tėvai, seneliai – neleiskime atimti mūsų laisvės.

Lorena Masionytė, Martynas Aliulis, Tomas Dunčikas, IVa