Topolių g. 19A
LT-63331 Alytus

Penktokai Pivašiūnuose

|
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vertinimas 2.75 (2 Balsai(-ų))

Spalio 11 d. 5b klasės mokiniai vykdė integruotą lietuvių kalbos ir tikybos projektą „Bažnytinis ir kultūrinis paveldas Pivašiūnuose“. Amatų centre projekto dalyviai susipažino su dzūkų amatais, turėjo galimybę juos išbandyti ir pasisemti naujos patirties, susipažino su unikaliais Alytaus rajono tautodailininkų, amatininkų darbais bei kulinariniu paveldu. Edukacinės programos metu Pivašiūnų amatų centro darbuotojos Stasė Čižauskienė ir Milda Stanevičienė gražia dzūkiška tarme papasakojo apie nelengvą senųjų dzūkų gyvenimą, mokė kepti bulvines dzūkiškas bandas, supažindino su Amatų centro veikla.

Penktokai patys ruošė dzūkiškas bandas, šovė liže į krosnį. Kol bandos kepė, vyko į Pivašiūnų bažnyčią susitikti su klebonu Vincu Baubliu, kuris papasakojo, kad Pivašiūnai – svarbiausia Kaišiadorių vyskupijos piligrimystės vieta. Švč. Mergelė Marija Nuliūdusiųjų Paguoda traukia maldininkus į Pivašiūnus, kur jie patiria Dievo malonių. Nuo senų laikų čia garsus Dievo Motinos su kūdikiu paveikslas, skleidžiantis meilę ir ramybę bei guodžiantis tikinčiųjų širdis. 1988 m. paveikslas vainikuotas popiežiaus Jono Pauliaus II palaimintomis karūnomis, jam suteiktas „Nuliūdusiųjų Paguodos“ titulas. Pasimeldę ir padėkoję klebonui mokiniai išskubėjo atgal į Amatų centrą degustuoti bulvinių bandų ir dar kartą pasigrožėti tautodailininkų darbais.

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Audronė Balčiūnienė