Topolių g. 19A
LT-63331 Alytus

Septynios žvakės. Gimnazijos bendruomenės šv. Kūčių vakarienė

|
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vertinimas 0.00 (0 Balsai(-ų))

Degė septynios žvakės... O akys prašė, kad nesudegtų...

To paties maldavo ir širdys...

Žvakės degė ir tirpo...

O degdamos kalbėjo...

Scenos viduryje uždegęs septynias žvakes ir taip pažadinęs septynias merginas (tradicinių vertybių puoselėtojų sambūrio „Spindulys“ nares), imituojančias kalėdinę šviesą ir viltį, deklamavo Vytautas Aldonis (IIIb kl.). Šitaip buvo pradėta 14-oji gimnazijos bendruomenės šv. Kūčių vakarienė. Fone skambant šv. Kalėdų giesmėms į sceną su žvakelėmis rankose rinkosi mokiniai.

 

Ratu apsupę septynias žvakes deklamavo eiles apie kūdikėlio Jėzaus gimimą, Dievo gailestingumą bei žmogaus meilę, nuolankumą ir atsidavimą Jam. Merginos-žvakės ypač pabrėžė, kaip svarbu puoselėti tikrąsias vertybes, nuolat būti moraliu:

 

Niekad neparduok savęs.

Tegu išrinktieji ieško išrinktųjų.

Tu palik tarp paprastų ir tarp pilkųjų.

Būk pažemintųjų broliu ir draugu.

<...>

Būki nebylio burna ir neregio akim.

Būki dulke dulkėse ir pelenu tarp pelenų.

Vienišų viltim ir paliktų paguoda.

Tuo, kurs nieko neima ir viską atiduoda:

Nuolat alkanu ir tarp nuolat alkanų.

Nors laikas bėgo, žvakės tirpo - merginos linko vis arčiau žemės, kalėdinė šviesa negeso:

Septynios žvakės jau baigė sutirpti,

Bet Balsas pasakė:

- Šią naktį lai dega...

Kompoziciją užbaigė šv. Elzbietos seserų kongregacijos vienuolės Olos Petrašun giesmė. Žvakės pakilo, visi ištiesė rankas į priekį su žvakelėmis delnuose, taip dalindamiesi kalėdine šviesa, šiluma, viltimi su žiūrovais – su savo bendruomene.

Džiaugiamės, kad šiemet į bendruomenės šv. Kūčių vakarienę atvyko daug garbių svečių. Jau keturioliktą kartą sulaukėme Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos, Alytaus dekanto dekano šv. Angelų Sargų parapijos klebono kun. Arūno Užupio, šv. Kazimiero parapijos klebono kun. Dariaus Vasiliausko, kitų kunigų bei vienuolių, Alytaus savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiojo specialisto Romualdo Zdanavičiaus, gimnazijos mokinių tėvų atstovų. Tiek dvasininkai, tiek pedagogai džiaugėsi gražia švente. Atsiliepimai džiugino ir pačius renginio dalyvius.

Gimnazijos direktorius Vytautas Bigaila likus kelioms dienoms iki gimnazijos bendruomenės šv. Kūčių vakarienės maloniai sutiko papasakoti apie kalėdines mūsų gimnazijos tradicijas. Juk kasmet kiekvienos klasės mokiniai švenčia šv. Kūčių vakarienę su savo auklėtojais ir tėvais. Dažnai į jų šventę ateina ir pats direktorius, pavaduotojos ugdymui. Tačiau mokiniai mažai žino apie mokytojų bei gimnazijos draugų, bendraminčių šv. Kūčių vakarienės šventę. Teko pasidomėti plačiau.

V. Bigaila papasakojo, kad ši šv. Kūčių šventimo su gimnazijos bendruomene tradicija pradėta puoselėti nuo pat mokyklos įkūrimo. Labai džiaugėsi, kad bendruomenė kasmet vis pilnėja, atmosfera jaukėja: anksčiau susirinkdavo 30-40 žmonių, dabar – net iki 100. Taip pat direktorius papasakojo, kas vyksta, dažnai vadinamos mokytojų, šv. Kūčių vakarienės metu. Ji prasideda šv. Mišiomis gimnazijos koplyčioje. Vėliau susirenkama į aktų salę žiūrėti kalėdinės programos, kurią dažnai  parengia tradicinių vertybių puoselėtojų sambūris „Spindulys“. Po programos pagal tikrąsias kalėdines tradicijas prie šv. Kūčių stalo sukalbama malda, laužomas kalėdaitis, ragaujama dvylikos patiekalų. Svarbu paminėti, kad nei viena Alytaus miesto mokykla neturi tokios gražios, ne vienerius metus puoselėjamos šv. Kūčių vakarienės tradicijos, suartinančios įvairius žmones, skirtingas kartas: mokinius, tėvus, pedagogus, dvasininkus. Reikia tikėtis, kad ši šilta tradicija bus puoselėjama ir ateityje.

 

Gabrielė Krisiulevičiūtė, tradicinių vertybių sambūrio „Spindulys“ narė