Gimnazijos bažnytinis choras

Vasario 2 dieną Šv. Kazimiero parapijoje vyko iškilminga Eucharistija, skirta Pašvęstųjų dienai. Mūsų gimnazijos bažnytinis choras, vadovaujamas muzikos mokytojos metodininkės Loretos Mockuvienės, dalyvavo šioje Eucharistijoje ir atliko P.Giudi giesmę „Maria Mater Gracia“. Mokiniams už dalyvavimą ir nuoširdų giedojimą dėkojo kunigai, vienuolės ir Vyskupijos Ganytojas Rimantas Norvila.

Parašykite komentarą