Rekolekcijos

  • 12.10 val. aktų salėje susitikimas – rekolekcijos mokiniams (6-8, I-III) „Kelionė per Gavėnios dykumą“ (kun. teol. dr. Vilius Sikorskas)
  • 13.50 val. koplytėlėje susitikimas – rekolekcijos mokytojams „Kryžiaus kelias tau ir man“ (kun. teol. dr. Vilius Sikorskas)

The event is finished.