Europos kalbų diena užsienio kalbų pamokose

Artėjant rugsėjo 26 – Europos kalbų – dienai, mokiniai visą savaitę
užsienio kalbų pamokose ir po jų vykdė įvairias veiklas, susijusias su užsienio kalbų
(anglų, prancūzų, vokiečių ir rusų) mokymusi.

Rugsėjo 23-24 dienomis 4a ir 4b mokiniai su anglų kalbos mokytojomis
Deimante Balyniene ir Vijole Rinkevičiene dalyvavo Europos kalbų dienai skirtose
anglų kalbos pamokose. Jų metu susipažino su Europos šalimis, pažino jų vėliavas.
Atliko kūrybinį darbą – piešė pasirinktos Europos šalies vėliavą. Taip pat komandose
žaidė mokomąjį žaidimą „Kahoot“ ir sužinojo, kaip kitose šalyse pasisveikinama,
atsisveikinama, sakoma „laba diena“, „viso gero“.

5c klasės mokiniai gavo popierines apyrankes su sakiniu „Pakalbėk su
manimi“ įvairiomis Europos kalbomis. Mokinių užduotis – išsiaiškinti, kokia kalba
tai parašyta. Mokiniai labai džiaugėsi, kaip pasakojo anglų kalbos mokytoja Lina
Butrimienė, dar viena užduotimi – slaptojo kalbų agento misija. Per savaitę jie turės
įveikti kuo daugiau iš septynių iššūkių, susijusių su kalbomis: pavyzdžiui,
suskaičiuoti iki 10 trimis kalbomis arba pasisveikinti penkiomis. Įvykdytus iššūkius
pažymės puikiame slaptojo agento pase.

Ib klasės mokiniai su rusų kalbos mokytojomis Janina Aleknavičiene ir
Asta Lugauskiene domėjosi kalbomis, jų atsiradimo istorija, dirbdami poromis ir
individualiai, kūrė informacinius plakatus, kuriuose įrodė mokamų kalbų svarbą.
Gimnazistai teigė, kad, mokant kalbą, galima susikalbėti ir Marse.

6a ir 6c klasių mokiniai prancūzų kalbos pamokose žiūrėjo filmuko
„Mažasis Princas“ epizodus. Frankofonų klubo būrelio mokiniai ir 7a, 7c, 8a, 8b, 8c,
Ia, Ib, Ic ir IIa, IIb, IIc grupės darė Europos kalbų dienai skirtą projektą „Kalba ir
literatūra“, gilinosi į prancūzų literatūros autorių kūrinius, piešė pasirinktų knygų
iliustracijas, ieškojo citatų, jas užrašė prancūzų ir lietuvių kalbomis. Mokiniai,
pristatydami savo kūrybinius darbus, pasakojo, kodėl pasirinko būtent tą, o ne kitą
autorių ir jo kūrinį, kuo buvo įdomi ši užduotis. Į klausimus: „Ar svarbu šios kartos
žmogui mokėti keletą kalbų? Kodėl?“, visi atsakė vienareikšmiškai, kad tai svarbu.
Europos kalbų dienos šventė, IIc klasės mokinės Lėjos Kašelionytės nuomone, yra
labai svarbi, nes „kalbų mokėjimas gyvenime praplečia galimybes ir jauno žmogaus
ateičiai tai yra svarbu“.

Ic klasės mokiniai su anglų kalbos mokytoja Indre Kronkaitiene
naudodamiesi IT įrankiais kūrė elektroninius plakatus, kuriuose pateikė įdomių faktų
apie kalbas ir kodėl verta jų mokytis.
Mokiniai susidomėję skaitė įvairių autorių mintis ir išmoko naujų dalykų.
Labiausiai mokiniams patiko vieno žymiausių XX a. prancūzų rašytojų Albero
Kamiu mintis: „Būti kitokiu nėra nei geras, nei blogas dalykas. Tai tiesiog reiškia,
kad esate pakankamai drąsus būti savimi.“

Prancūzų kalbos mokytoja Raimonda Striaušienė