Dorinio ugdymo olimpiada

Ketvirtos klasės mokiniai: Jokūbas Kazlauskas, Gustė Juonytė, Agnė Griškonytė, Domas Juozaitis, Justina Martutaitytė ir Iveta Buzaitytė (mokytoja Reda Savulionienė) balandžio 11 dieną „Volungės“ progimnazijoje dalyvavo ketvirtų klasių mokinių dorinio ugdymo (tikybos) komandinėje olimpiadoje, pagilino savo tikėjimo žinias ir patyrė bendrystės džiaugsmą.

Tikybos mokytoja Reda Savulionienė