Dirbame kartu ateičiai

Trečiadienį, balandžio 24 dieną, Alytaus šv. Benedikto gimnazijos kolektyvas vėl rinkosi bendrai veiklai – Tarptautinio Bakalaureato programų ir jų dermės su unikalia mokykloje vykdoma vertybinio ugdymo programa aptarimui.

Tai jau ne pirmas bendruomenės narių bendrų veiklų pristatymas. Gimnazijos bendruomenės susitikimo, kuris vyko balandžio 11 dieną, metu daugiau dėmesio buvo skiriama pačių Tarptautinio bakalaureato programų struktūros, pagrindinių ugdymo ir turinio formavimo principų, siekiamų rezultatų pristatymui. Tuomet mokytojų darbo grupės pateikė savo įžvalgas apie tai, kaip Tarptautinės Bakalaureato Organizacijos vizija, misija ir ugdymo filosofija dera su gimnazijos vizija, misija ir ugdymo filosofija, kokie yra panašumai ir skirtumai tarp TBO besimokančiojo bruožų ir mokykloje ugdomų vertybių. Mokytojų komandos taip pat tyrė gimnazijos pasirengimą diegti aukščiausios kokybės tarptautines ugdymo programas: mokytojų didaktines nuostatas, analizavo gimnazijos fizinių ir virtualių mokymosi erdvių, turimų ugdymo galimybių ir priemonių įvairovę. Nagrinėtas ir Alytaus miesto socialinis-ekonominis kontekstas, kokias galimybes jis atveria inovacijų diegimui gimnazijoje ir kokias grėsmes gali kelti. Atlikta kitų Lietuvos mokyklų, kuriose jau yra įdiegtos ar diegiamos Tarptautinio Bakalaureato programos, vertingos patirties ir gautos naudos apžvalga. Daugiausia dėmesio buvo skirta mokinių turimų kompetencijų ir gebėjimų analizei bei mokytojų bendrųjų kompetencijų ir profesinių gebėjimų įsivertinimui ir analizei.

Šie susitikimai vertingi ne tik dėl mokytojų įžvalgų, bet ir dėl situacijos analizės, kuri leido mokyklos bendruomenei pažvelgti į save pasaulinių ugdymo kokybės standartų kontekste  ir atskleidė pedagogų bendruomenės tyrinėjimo, bendradarbiavimo, laiko vadybos gebėjimus, palankias mokytojų nuostatas dėl komandinės veiklos ir bendros atsakomybės už pasiektą rezultatą.

Alytaus šv. Benedikto gimnazijos bendruomenė gali pasidžiaugti, kad nors mokyklos laukia ambicingi iššūkiai ir daug naujovių atnešiantis laikotarpis, tam ji  pasirengusi.