Auginkime meilę

Rugsėjo pirmosios šventė tradiciškai prasidėjo išvakarėse Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje. Homilijos metu klebonas Rytis Baltrušaitis linkėjo Dievo pagalbos, ugdyti gėrio daigus, o išugdytus išsaugoti. Jis sakė, kad širdis kaip kuprinė, kuri turi atskirus skyrius. Tai vieta, kur galima sudėti svarbiausius dalykus, įvairias paslaptis. Vėliau buvo pašventintos kuprinės.

Į Šv. Benedikto gimnazijos stadioną skambant nuotaikingai dainai ,,Kregždutės“ antradienio rytą suėjo pirmokėliai, vedami abiturientų, ir penktokai. Po dainos apie vėją ir prasmingų žodžių buvo sugiedotas himnas. Gimnazijos direktorė Loreta Šernienė tarė sveikinimo žodį ir džiaugėsi šiltu rytu, nes visi po ilgo laiko susirinko mokykloje ir suprato labai svarbią tiesą: ,,Noriu į mokyklą“. Gimnazijos vadovė linkėjo išminties, sveikatos, atsakomybės, mokėjimo kalbėtis, išgirsti vieniems kitus.

Susirinkusius V. Mykolaičio – Putino eilėmis ,,Rudenio naktį“ pasveikino Šv. Kazimiero parapijos klebonas Rytis Baltrušaitis.

LRS narys Robertas Šarknickas sakė, kad gerumas yra pati svarbiausia pamoka mokykloje, tad linkėjo jo mokytis, išsaugoti jausmus, drąsos mylėti.

Gimnazijos tėvų atstovas linkėjo sveikatos, sėkmės ir gerų rezultatų.

Gimnazijos mokinių tarybos pirmininkas Lukas Mickevičius pasveikino pirmokus, tėveliams palinkėjo ištvermės, visiems sveikatos.

Kompozicijos dalyviai, vaizduojantys svarbiausius gimnazijos simbolius, sukūrė logotipą. Visus užbūrė gimnazijos kapeliono giesmė ,,Tebūna meilė tarp mūsų“. Kapelionas palinkėjo, kad tokios ilgos pertraukos daugiau nebūtų, o pagrindinė vakcina nuo visų ligų yra meilė. Augindami meilę, augame ir tobulėjame patys.

Kompozicijoje dalyvavę tėveliai ir mokytojai skatino ramiai žingsniuoti tarp sumaišties ir skubotumo, atminti, kokia ramybė slypi tyloje, džiaugtis savo pasiekimais ir planais, išlikti savimi.

Lai kupina įspūdžių Rugsėjo 1-osios šventė įkvepia kiekvieną kūrybingiems, naujas idėjas teikiantiems mokslo metams, lai būna meilė tarp mūsų.