Aš pilietis….

Visi žinom, kad pilietiškumo sąvoka neatsiejama nuo tautiškumo, pagarbos ir meilės savo tėvynei.

Šiandien gimnazijoje vyko pilietiškumo pamokos. Ruošdamasi pamokoms galvojau apie paprastus dalykus, apie tai, kiek pilietiška esu aš, ką darau, kad mokiniai jaustųsi gerai, ar padedu kaimynui ar šiaip nepažįstamam žmogui. Mintyse perbėgo socialinėje erdvėje matyti vaizdai su labai jautriomis situacijomis.

Penktokų paprašiau sugalvoti idėjų, situacijų ar veiklų, ką jie galėtų padaryti, būdami tikri savo gimtojo miesto Alytaus piliečiai. Patiko, kad mokiniai sugalvojo ir nupiešė iniciatyvas, kurios gimtąjį miestą padarytų dar gražesnį, su švaresne aplinka, su nuoširdžiais ir gerais žmonėmis. Aštuntokams užduotis paskyriau atlikti kritinio mąstymo – apskritimo – žemėlapyje. Grupėse užduotys buvo skirtingos. Vieni turėjo parinkti vertybes, kurios būtų svarbios kaip savo mokyklos piliečiui, kiti –  kaip savo gimtojo miesto, o tretieji turėjo apmąstyti, koks turėtų būti Lietuvos pilietis.

Tikiu, kad ugdome šaunius, kūrybingus mokinius, pilietiškus žmones.

Matematikos mokytoja A. Jonienė