„Aš esu jūsų tarpe kaip tas, kuris patarnauja.“ (Benediktas Nursietis)

Gruodžio 20 dienos vakarą gimnazijos bendruomenė tradiciškai susirinko Viešpaties Gailestingumo koplytėlėje, kur šv. Mišias aukojo Jo ekscelencija Vilkaviškio vyskupijos vyskupas Rimantas Norvila. Homilijos metu vyskupas pabrėžė, kad pranašas Izaijas atnešė daug vilties. Tauta, gyvenusi tamsoje, išvydo didžiąją šviesą – Jėzų, kuris vėliau kalbės:,,Aš pasaulio šviesa“. Vyskupas linkėjo būti dėmesingiems tiems, kurie silpnesni už mus, ir pasiruošti pasitikti ateinantį Kristų, nuolankiai priimti malones.

Vyskupas išskyrė Marijos – Aušros žvaigždės, iš kurios patekės Saulė – Kristus – vaidmenį. Dievo motina – mokytoja, su švelnumu, atidumu ir rūpestingumu žvelgianti į kitus.

Homilijos pabaigoje palinkėjo šviesaus, drąsaus, viltingo laiko, kad Kalėdų šviesa sušvistų širdyse ir namuose.

Po šv. Mišių bendruomenė rinkosi aktų salėje, kur sveikinimo žodžius tarė gimnazistai, priminę šv. Benedikto gyvenimą, ir nuostabias dainas dovanojo buvusi gimnazijos mokinė Gintarė Radauskaitė.

Gimnazijos direktorė Loreta Šernienė pasveikino susirinkusiuosius. Ji minėjo, kad gyvenimas ir ilgėja, ir trumpėja vienu metu, o gyvenimo mokykla pati sudėtingiausia. Pasidžiaugė, kad atjauta, geranoriškumas tebesvarbūs mūsų bendruomenėje. Varomoji jėga – tikėjimas Dievu ir savo jėgomis. Dievui patikima tai, ko nesuprantame. Laimės durys atviros ir pro jas reikia įsileisti kuo daugiau draugų, bendraminčių. Palinkėjo sveikatos ir energijos, būti tokia bendruomene, kokia esame.

Po palaiminimo bendruomenės nariai tradiciškai dalijosi kalėdaičiais, linkėdami vieni kitiems Dievo palaimos.